🦉 یک عدد جغدِ خوناشام (@Amir__Mohsen )

🦉 یک عدد جغدِ خوناشام

Bio ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مخترعی خوش ذوق که تو مملکتش انقدر بی محلی کردن به کاراش و زحمتاش که الان توراهِ پناه به بلاد کفر به سرمیبره
زندگی من در آزمایشگاه در جریان است

Location 03.03.2023
Tweets 1,1K
Followers 1,2K
Following 1,6K
Account created 09-06-2018 22:21:38
ID 1005575676068532224

Android : حواس_پرت ولی حالا که حرفش شد
چرا نگر انفدر عجیب رفتار میکنه؟
من نمیتونم با این کنار بیام که بعضی وفتا موج خودشو نشون میده و بعضی مواقع ذره
توی اون ازمایشی که نگاهش میکردن رفتار متفاوت نشون میدادو میگم