Saint Mamadstein 🏳️ (@Mamadstein )

Saint Mamadstein 🏳️Bio آی کانت سیز مای دِی :-(
Location ایران اشغالی
Tweets 1,6K
Followers 192
Following 42
Account created 17-08-2017 18:31:02
ID 898250833997025280


Twitter Web Client : خاتمی اعلام میکنه با وجودی که کاخم هدیه بوده و فلان و بهمان و اینا به مردم برش میگردونم. واگذار میشه به بنیاد السفرة الانقلاب که مدیرعاملش پسرخواهرزاده ابطحی و داماد خواهر ناطق نوریه که با یه امضا مادام‌العمر کاخ رو به خاتمی کرایه میده با کرایه یک صلوات در ماه.

Twitter Web Client : هوریس 🏳 این بود @amiss_96
نوشت: امام خمینی گفتند که "مثل چمران زندگی کنید". یعنی بریم مثل ایشون زن لبنانی بگیریم :)))

بعدا که این زن لبنانی ژانر شد و عرزشی‌ها رسوا شدن، این آقا توییتش رو پاک کرد و البته موجب سرافکندگی عرازشه شد.

Twitter Lite : سیزده ساشتی آقایان ساشتی و سیزده.
شروع کننده هشتگ دختر ل.بنانی این فرد بوده:
mobile.twitter.com/amiss_96

این فرد (و البته هشتگ و توییتش که پاک کرده) اکنون نقطه ضعف ارزش'ی‌ها شده. لطفا از این نقطه ضعف برای ضربات سنگین‌تر به ارز'شی‌ها استفاده کنید.