MOJ Afghanistan (@MojAfghanistan )

MOJ AfghanistanBio Ministry of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan
Location Afghanistan
Tweets 83
Followers 37
Following 63
Account created 09-05-2017 06:10:45
ID 861825748939808768


Twitter Web Client : اصلاحات گسترده در ارگان های عدلی وقضایی، متضمن ارایه خدمات عالی وعاری از فساد اداری به مردم می باشد و بنابر این، وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته واکنون در حال تطبیق است.

Twitter Web Client : از این میان، تنها در ولایت بلخ از غصب ۵۲ هزار و ۹۰۰ جریب زمین‌ دولتی به اساس قرار استرداد اعضای مسلکی این اداره، جلوگیری گردیده است.

Twitter Web Client : از آغاز سال 1396 تا اکنون، هزارها جریب زمین که توسط غاصبان در مرکز و ولایات غصب شده بود، پس از بررسی‌ها، به اساس قرار استردادی اعضای مسلکی اداره قضایای دولت، به ادارات مربوط تسلیم داده شد.

Twitter Web Client : از آغاز سال ۱۳۹۶ تا اکنون، از غصب بیش از ۲۶ هزار جریب زمین‌، ۳۶ باب دوکان، ۷ دربند حویلی، ۱ باب آپارتمان و تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود ۱ یک میلیون دالر امریکایی، و ۱۳ هزار یورو، در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.

Twitter Web Client : مراسم فراغت چهارمین دور برنامه کارآموزی و افتتاح دور پنجم این برنامه در وزارت عدلیه برگزار شد moj.gov.af/fa/news/335583

Twitter Web Client : جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با خانم تاتاناکولن، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان و هیئت همراه‌شان، دیدار و گفت‌وگو کرد. moj.gov.af/fa/news/335224

Twitter Web Client : متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور در کنفرانس مطبوعاتی توضیح وضعیت اطفال متخلف از قانون؛
moj.gov.af/fa/news/335064

Twitter Web Client : تفاهمنامۀ همکاری به ارزش بیش از 4 ملیون و 560 هزار دالر آمریکایی میان موسسه‌ای هییت ناروی برای مهاجرین و وزارت عدلیه امضاء گردید.
moj.gov.af/fa/news/334951

Twitter Web Client : جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، با برند میسر اشمیت رییس بخش حاکمیت قانون مؤسسۀ جی.آی.زید، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
moj.gov.af/fa/news/334922

Twitter Web Client : تمام شرایط برای تعدیل قانون اساسی در خود این قانون گنجانیده شده است. من جملات حامد کرزی، رییس جمهور وقت را به خاطر دارم که گفته بود این قانون اساسی کلام‌الله مجید نیست که تغییرناپذیر باشد. هر زمان که مصلحت ملت و کشور در تعدیل قانون اساسی باشد، راه برای تعدیل آن باز است.

Twitter Web Client : قانون اساسی تا وقتی که یک نص، یک ماده و یک موضوع شامل اش است، مورد احترام همه‌ی ماست و بر تطبیق آن همه مکلفیت داریم.
دکترعبدالبصیرانور وزیر عدلیه ج.ا.ا