Saeede (@Saeede34774948 )

Saeede

Bio ‏❤❤❤هرکجا خندیدیم
هرکجا خنداندیم
زندگانی انجاست
بی خیال همه دنیااااااااااا

Location Iran
Tweets 1,1K
Followers 721
Following 759
Account created 26-11-2018 13:35:40
ID 1067049248674512896

Android : بزرگ شدیم و فهمیــدیم
هیـچ زخمی با بزرگ شدن
خــوب نمیشه
فقط کهنـه میشه...!

#فاطمه_صابری_نیا

Android : بزرگ شدیم و فهمیــدیم
هیـچ زخمی با بزرگ شدن
خــوب نمیشه
فقط کهنـه میشه...!

#فاطمه_صابری_نیا

Android : محبوب من از حالا ..
همه پیاده رو ها بوی شما را می دهد
همه عصر ها ، همه تابستان ها ،
همه ی روزهای هفته...

#محمد_صالح_علاء

Android : محبوب من از حالا ..
همه پیاده رو ها بوی شما را می دهد
همه عصر ها ، همه تابستان ها ،
همه ی روزهای هفته...

#محمد_صالح_علاء