#امیرخاک ( ریتوییت) (@amir_tarom )

#امیرخاک ( ریتوییت)

Bio ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ریتوییت همه به شرط ادب آزاد،
بک ندادم یادآوری کنید
اردیبهشت ۶۱، تهران

Tweets 120,8K
Followers 21,3K
Following 20,0K
Account created 07-01-2017 14:24:03
ID 817738574309298177

Android : ژان میشل باسکیا فرزند خلف هنر مخفی است.۲۷ سال بیش تر عمر نکرد. از موفق ترین هنرمندان پس از مرگ هنر است.
او هنر را خیابانی می خواست. باسکیا اندکی پس از رفتن یار قاتل هنر کهنش اندی وارهول در اوت ۱۹۸۸ پس از برگزاری یک نمایشگاه موفق در نیویورک به خاطر اوردوز درگذشت و به کلاب ۲۷ پیوست

Android : یه فقیری! خیلی به خدا گیر میداد که اگه منم پولدار بودم انقدر کار خیر میکردم که برم بهشت بود
یه فرشته ای اومد و بهش گفت تو از چیزی که داری نمیبخشی،بعد ادعای سخاوت میکنی؟!
گفت من که چیزی ندارم
فرشته میگه تو "روی خوشت" رو ازهمه دریغ کردی

کاش با روی خوش بصورت پدر و مادرمون نگاه کنیم

Android : به قصد زندگی کردن عاشق شدیم بی خبر از آنکه زندگی در مسیر رسیدن به عشق ممکن میشد و نه در دستیابی به آن.