غریبه1 (@gharibeh2030 )

غریبه1

Bio فارق الطهسیل از نحضت صواد آموضی (ایراد نگیر درست نوشتم🤔) ما مردم ایران همه باهوش و زرنگیم افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم ( اعصاب معصاب ندارم)
Location سرزمینی روی هواااا
Tweets 4,1K
Followers 693
Following 694
Account created 15-04-2019 18:02:03
ID 1117850588178337793